Uppsats: Att spräcka bubblor

Min uppsats ”Att spräcka bubblor: Det sociala välmåendet i den kapitalistiska ekonomin – om en tickande bomb och hur den kan desarmeras” från kursen Design för Hållbar Utveckling från Malmö Högskola om det kapitalistiska samhällets bristande förmåga att skapa social hållbarhet och välmående, och förslag på lösningar på detta problem.

Annonser