Det transmediala berättandet – yta och djup i samklang

I takt med att gamla medier med tämligen passiva konsumenter allt mer försvinner, tycks den interaktiva transmedialiteten bli det nya sättet att berätta och kommunicera. Transmedialitet innebär att berätta en historia i flera olika medier, och ur olika, varandra kompletterande perspektiv. Detta skapar friheten att berätta en historia på en mångfald olika sätt, ur flera olika perspektiv och med unik anpassning för ett specifikt medium.

Transmedia i sig är inget nytt fenomen utan har existerat så länge det funnits mer än en enda typ av medium – det vill säga i tusentals år. Men det transmediala berättandet har trots allt formligen exploderat under de senaste tjugo åren genom internets framväxt, och fortsätter bara att växa mer och mer, till att nu förmodligen vara större än någonsin förut. Det står för tillfället att finna i diverse fiktiva universum och framför allt i de subkulturer som byggts upp runtomkring dem. Det gäller exempelvis världar och universum såsom Star Wars, Sherlock, Game of Thrones, Marvels och DC Comics superhjälteuniversum och Universals nya kommande monsteruniversum, där film, tv-serier, böcker, serietidningar och inte minst bred och hängiven fan-fiction ger de olika världarna större dimensioner, med många olika perspektiv och skiftande komplexitet beroende ur vilket medium man betraktar dem.

Transmedialitet gör det möjligt att skapa historier som är särskilt anpassade för ett specifikt medium. Men den kanske allra största fördelen är nog trots allt att det möjliggör att göra det givande att bara ta del av liten del av en historia – att fokusera på sitt eget favoritperspektiv eller en särskild favoritkaraktär ur den större helheten, eller bara skrapa på ytan utan att bry sig så mycket om helheten. Detta samtidigt som transmedialiteten också ger extra mycket för den som verkligen vill djupdyka i hela universumet i hela dess komplexitet. Detta att bygga mer detaljerade världar och skapa mer levande karaktärer gör det möjligt att skapa någonting för nästan alla inom ett brett fiktivt universium. Var och en kan få någon eller något identifiera sig med – och skapandet blir mer demokratiskt och dessutom mer spännande och bredare tack vare den väldiga mängd fan-fiction som transmedialiteten möjliggör. Allt detta gör att vi varmt bör famna det transmediala mediesamhället och dess fortsatta utveckling!

Annonser