The Soul of Man – Oscar Wilde

Ett lyssningstips! Oscar Wildes fantastiska socialistisk-individualistiska framtidsutopi The Soul of Man (1891) är ett väldigt fint politiskt och filosofiskt verk om ett framtida samhälle som inte baseras på yta, likriktning, ägande eller tävlan, och där varje individ får vara sig själv utan några tvång eller bojor.

Annonser