Osbecks bokskogar och Örelids gravfält

Igår besökte jag för allra första gången det vackra Osbecks bokskogar på den norra, halländska sidan av Hallandsåsen, mellan Östra Karup och Våxtorp. Det är ett ganska stort naturreservat, namngivet efter Linnélärjungen Pehr Osbeck som bodde i bygden. Förutom underbar bokskog har reservatet också vackra utsiktsplatser från åsen ner över Hallandsslätten, och det finns gott om fornlämningar från brons- och järnålder i och omkring reservatet.

20170617_144409

20170617_142346

20170617_144819

20170617_143936

En sådan fornlämning jag besökte under gårdagen är Örelids gravfält, vid Veinge just norr om Laholm. En mycket fantasieggande plats med gravstenar resta av traktens brons- och järnåldersbefolkning. Man blir väldigt vördnadsfull på en plats som varit så viktigt för människor som levde för så väldigt länge sedan, och av att stå där och se ut över den nytida, moderna slättbygden och kyrkan och tänka på hur väldigt annorlunda det var på denna plats, till både kultur och natur, då bronsåldersmänniskorna begravdes där…

20170617_164030

20170617_163930

20170617_164443

Annonser