Kapitalismen dödar världens djurliv

Här är en intressant, mycket läsvärd artikel av miljövetaren Anna Pigott vid Swansea University i Wales om hur världen behöver erkänna för sig själv att det faktiskt är det kapitalistiska systemet i sig, med masskonsumtion och krav på ständig ekonomisk tillväxt, som är det som orsakar miljöförstöring och massutdöende på vår planet – istället för att fortsätta gömma sig bakom ett abstrakt begrepp såsom att det är ”mänsklighetens” fel.

Annonser

Nytt om planetens krisläge

Två ytterst deprimerande men intressanta och läsvärda artiklar om nya forskningsrapporter från de senaste dagarna.

Först en artikel från Huffington Post om hur världens plastförorening nu är så illa att kan sägas vara inne i ”Plaståldern” – en epok som kommer att vara synlig likt sin egen geologiska tidsålder i jordens sediment. Likt en ny, deprimerande plastversion av de avlagringar som ännu tydligt markerar gränsen för jordens förra massutdöende för 65 miljoner år sedan.

Och för bara några dagar sedan skrev The Independent ironiskt nog om hur upp emot en tredjedel av jordens yta snarast möjligt måste skyddas från mänsklig påverkan ifall inte det pågående massutdöendet av djurarter ska accelerera ännu fortare utom kontroll. Och hur troligt känns det väl just nu på en skala att det skulle hända…?

Så ja, det ser fortfarande bara allt mörkare ut för vår egen och vår planets framtid – men desto större anledning då förstås att kämpa ännu hårdare för att åstadkomma verklig förändring!

Var åttonde fågelart är utrotningshotad

En ny forskningsrapport visar att en av åtta fågelarter nu direkt hotas av utrotning på grund av människan och dess aktiviteter. Extremt deprimerande. Mänskligheten kan bara inte fortsätta såhär. Ifall vi vill ha en planet som är full av liv och skönhet även i framtiden så måste vi förändra nu – väldigt snart kommer det att vara alldeles försent!

Bland tranor, storkar och andra vårfåglar!

Har idag gjort det årliga besöket vid tranrastplatsen Pulken utanför Åhus – Skånes egen motsvarighet till Hornborgasjön! Tyvärr var det betydligt färre tranor på plats än vanligt på grund av den ovanligt sena våren. Vanligtvis brukar det vara tusentals, men trots allt fanns där ändå något hundratal åtminstone, och det var förstås ändå fantastiskt att se dem igen! Och förutom tranor fick jag också se grågäss, vitkindade gäss, gravänder, krickor, rödbenor, glador, starar och sädesärlor på ängarna. För alla som gillar fåglar och ännu inte varit där, så är ett framtida besök absolut ett måste!

20180407_132339

På vägen hem blev det även ett stopp vid Äspet i Åhus, där jag bland annat fick se skärfläckor, strandpipare och en tornfalk vid de skyddade strandängarna.

20180407_152805

Och sedan ett stopp i Viby i utkanten av Kristianstad, där inte mindre än tre vilda storkpar nu häckar riktigt nära på ladugårdstaken – en helt underbar syn att se!

20180407_171541

Har idag dessutom också hunnit med att sätta ut årets första låda med penséer på balkongen. Har verkligen längtat att få göra det – nu är våren verkligen äntligen här!

20180407_092930

Artikel: Jordens djurliv har minskat med 60% sedan 1970

En tänkvärd artikel inför julen och det nya året om det kritiska tillståndet för livet på vår planet, och en påminnelse såhär i konsumtionens och kommersialismens största högtid om att vi faktiskt måste konsumera mindre och använda färre naturresurser om vi vill stoppa det pågående massutdöendet och skapa en framtid för oss själva och våra medvarelser på den här planeten…

Hösten kommer

Hösten närmar sig med stormsteg. Rent meteorologiskt har hösten nu nått nästan ända ner till Limes norrlandicus – gränstrakten mellan Norrland och Svealand. Men även för mänskligheten i stort känns det som hösten är nära.

Så många nya trista nyheter har kommit de senaste dagarna kring tillståndet hos vår planet. En rapport har kommit om att 117 miljöaktivister har mördats av kapitalistiska intressenter bara hittills i år. Brasilien ska avskaffa skyddet för ett område i Amazonas stort som Danmark. Tankerfartyg kan nu obehindrat korsa ett isfritt Arktis, som värms upp dubbelt så snabbt som resten av jorden, för att utvinna mer naturresurser och så ytterligare spä på vår planets eskalerande uppvärmning. Och i Alaska har grizzlybjörnar på grund av klimatförändringarna börjat välja bort lax till förmån för tidigare mognande bär, vilket rubbar ekosystemet där.

Men, samtidigt som allt detta pågår har mänsklighetens största samtalsämne den gångna helgen tydligen varit något sorts organiserat slagsmål mellan två män på en gala i USA, som vinner ära och rikedom genom att slå ner varandra medan mängder av andra människor roat ser på. Det är verkligen som om mänskligheten i stort inte alls har utvecklats känslomässigt sedan Romartiden. Och därför går mänskligheten blint mot sin egen höst på en allt mer lidande och utarmad jord.