Julesnö över Skåne

Två dagar före jul har högst oväntat snön fallit ner över Skåne och lagt sig som ett tunt vitt lakan. Nu är allt så vintrigt och vackert! Kanske blir det äntligen en vit jul även söder om Hallandsåsen för första gången på flera år! Det vore ju så väldigt härligt! Bilderna är från Pålsjö naturreservat i Helsingborg idag.

20181222_14552820181222_14450320181222_14433620181222_143604

Annonser

Ny forskningsstudie: Mänskligheten har utrotat 60% av världens djurliv sedan 1970

Världsnaturfonden har kommit ut med en ny omfattande forskningsrapport som visar att mänskligheten har utrotat 60% av alla däggdjur, fåglar, fiskar och kräldjur på vår planet sedan år 1970 fram till idag.

Dessutom genomgår världens insekter just nu sitt första massutdöende sedan massutdöendet i slutet av Perm – för mer än 250 miljoner sedan, då mer än 90% av allt liv på planeten försvann.

Det massutdöende av liv på vår planet som just nu pågår är det överlägset största sedan alla dinosaurier utom fåglarna försvann för 66 miljoner år sedan – men massutdöendet i vår tid går så otroligt mycket snabbare och är därför långt mer förödande…

Ja, inte är det väl konstigt att man ibland känner sig lite deprimerad och mår dåligt av allt det här. För det är ju verkligen en mörk tid. Tänker på det här citatet av den indiske filosofen Jiddu Krishnamurti: ”Det är inte ett tecken på hälsa att vara välanpassad till ett i grunden sjukt samhälle”.

Det sista gyllengula

Temperaturen kryper ner mot noll när vintervindar blåser in från sundet. Men ännu står bokskogen envist vackert gyllengul. Kanske längtar träden efter sin vila – fast visst känns det lite vemodigt ändå, mitt i allt det färgsprakande vackra, att det mycket snart ska dröja ett halvt år innan vi åter får se dem stå härligt lövklädda igen.

20181028_15035620181028_14421920181028_14392020181028_14300020181028_14295320181028_14280520181028_142729

 

Fladdermöss över dammen vid Pålsjö mölla i Helsingborg

Filmade fladdermöss över dammen vid Pålsjö mölla i Pålsjö skogs naturreservat i Helsingborg häromkvällen.

Mängder av fladdermöss kommer ut för att jaga insekter över vattnet just samtidigt som gräsänderna gör sig redo för nattvila. Och för varje kväll kommer förstås fladdermössen fram allt tidigare nu! Fantastiskt söta att se!

Vandring på Kullaberg

Lite bilder från två besök på Kullaberg nyligen – i ett Skåne som plötsligt gått från extrem torka och sommarhetta till att ha blivit nästan höstruskigt i förtid.

20180817_151047

Kullaberg hör väl förmodligen till  Skånes mest välkända och välbesökta naturområden – men det finns så mycket mer i detta stora område än vad de flesta besökare ser! I själva verket består området av två ganska olika reservat – det mindre, öppnare och mer bergiga Västra Kullaberg och det större och mycket mer skogsklädda Östra Kullaberg. De båda delarna skiljs dessvärre från varandra av en stor golfbana som utgör ett stort ingrepp och störningsmoment i det vackra naturområdet. Höganäs kommun är ju tyvärr ett extremt starkt Moderatfäste trots allt… Lyckligtvis kan man dock till stor del undvika golfbaneområdet genom att följa de kustnära vandringslederna.

20180813_120406 Det västra reservatet är utan tvekan det mest kända, med det ikoniska dramatiska klipplandskapet kring Kullens fyr på Kullahalvöns yttersta spets. Här på Skånes västligaste plats – längre västerut än Köpenhamn – så möter det smala Öresund det öppnare, djupare och saltare Kattegatt.

20180813_120637

Kullens berömda fyr är den högst belägna fyren i Sverige och ligger nästan 80 meter ovanför havsnivån. Det är dessutom den skarpast lysande fyren i landet. Från klipporna har man en solig dag en vacker utsikt över både Själland, Bjärehalvön och Hallands Väderö. Men även på en gråmulen dag som under mitt senaste besök så har platsen absolut sin särskilda mystiska charm.

20160522_141558

På stranden nedanför de brant stupande klipporna vid fyren ligger den mytomspunne Kullamannens grotta – Silvergrottan. Enligt sägnerna var Kullamannen en medeltida riddare och spåman som var bosatt vid berget och som siade om framtiden åt den danske kungen. Och det sägs att Kullamannens ande även efter hans död fortsätter att avgöra ödet för fartyg i deras passage genom de förrädiska vattnen vid berget. Klättringen ner till Kullamannens grotta är lite lagom vådlig – men det är absolut värt den lilla strapatsen för att få krypa in i hans beryktade tillhåll.

Vattnen runtomkring Kullaberg är hem åt Sveriges största bestånd av tumlare. Det är Sveriges enda bofasta valart och liknar små plattnosade delfiner. Glöm inte att ta med kikare för att spana efter såväl tumlare som knubbsälar från klipporna!

Klipporna vid Kullaberg var en gång också häckningsplats för garfågeln – världens största alkfågel. Denna mycket pingvinlika svartvita havsfågel, som likt pingviner också saknade flygförmåga, har tyvärr varit helt utdöd som art sedan mitten av 1800-talet. Och nuförtiden är det de för all del också mycket trevliga backsvalorna som är branternas främsta karaktärsfåglar.

Kullaberg är också ett tillhåll för den sällsynta pilgrimsfalken, som trivs bland havsklipporna. Därför råder tillträdesförbud på delar av strandområdet under våren och första halvan av sommaren för att falkarna ska få vara ifred under häckningstiden. Det finns dock tydlig skyltning och markeringar kring hela detta känsliga område.

20180813_150035

Längre in från klipporna breder stora öppna hedar ut sig, med ett rikt fågelliv med bland annat törnskata, hämpling, törnsångare och tornseglare. Ängsmarkerna är också ett favorittillhåll för glidflygande glador på jakt. Och ängarna betas flitigt av friströvande flockar av betande får och kor.

20180817_185433

Men trots allt fint i det västra reservatet så tycker jag nog personligen ännu mer om det östra. Det östra reservatet är inte lika välbesökt, vilket bidrar en del till en mer genuin och ostörd naturupplevelse. Det är som sagt också betydligt större och mycket mer skogsklätt. Det domineras av vacker bokskog, men har också inslag av många andra lövträd, och även en del mindre områden med barrträd. För bärälskare finns också gott om både blåbär och björnbär i skogarna.

Vad gäller djurliv finns bland annat den ståtliga kronhjorten här, tillsammans med rådjur och vildsvin. Bland rovdjur är rödräven och grävlingen de största. Det vanligaste mindre däggdjuret att få syn på är förstås ekorren, medan både fälthare och vildkanin håller till i reservatets öppnare delar. Tre arter av hackspettar finns i skogarna – nämligen större hackspett, spillkråka och gröngöling. Och även fyra kräldjursarter – huggorm, vattensnok, kopparödla och skogsödla.

20180817_161758

Och medan höjden vid fyren är den mest välkända, så är det faktiskt bergknallen Håkull i det östra reservatet som är den högsta punkten – 190 meter över havet – och höjden bjuder på en vacker, fridfull utsikt över Kullahalvön, Skälderviken, Öresund och Bjärehalvön.

20180817_180611

I ett öppet slättområde inbäddat inom Östra Kullaberg ligger den vackra hembygdsgården Himmelstorp, som också har ett fint café med gammaldags trädgård. Runtom gården ligger även stora vackra hagar med islandshästar.

20180817_174911

I skogen intill gården står en domarring, en gravplats från järnåldern, som ger en riktigt andäktig känsla att stå inför. Linné skrev om denna gravplats vid sitt besök på Kullaberg under sin Skånska resa i mitt av 1700-talet.

Fast det största dragplåstret för besökare på Östra Kullaberg är utan tvekan det monumentala gamla konstverket Nimis, som står vid stranden inte så långt från Himmelstorp. Trots att vägen dit är dåligt markerat och rejält svårvandrad, så är detta högst kontroversiella träbygge en av Kullabergs absolut mest välbesökta sevärdheter. På grund av tidsbrist hade jag själv inte möjlighet att återse konstverket vid mina senaste besök – men fick flera frågor på vägen från turister om rätt väg ner till verket!

20180813_140203

Vid Ransvik vid Kullabergs södra ände, inte så långt från Mölle, kan du se vad som var en av Sverige första delade badplatser för både kvinnor och män – en stor skandal på sin tid…! Här ligger också ett väldigt mysigt litet café intill strandklipporna.

20180817_171449

Kullaleden – en alldeles särskild del av Skåneleden – sträcker sig längs hela Kullaberg, längs sydsidan från Mölle upp till spetsen av halvön, och därefter tillbaka längs den bergigare nordsidan till Arild. Leden följer till största delen Kullabergs egna två huvudleder för vandring – den blåmarkerade norra delen och den rödmarkerade södra. Men trots dessa markeringar – eller kanske just för att stigarna är så många och vindlar åt olika håll – så kan det faktiskt vara lätt hänt att gå lite vilse, särskilt i det stora östra reservatet. Det har absolut hänt mig. Så det är definitivt att rekommendera att ha med sig en karta, som förstås finns att hitta på internet såväl som på Kullabergs Naturum intill fyren. Och även en kompass kan nog vara bra att ha med till hjälp i den mångskiftande geografin.

20180817_154523

Kullaberg kan lätt nås från Helsingborg med regionbuss på cirka en timme, med ändhållplats i den vackra gamla badorten Mölle. Härifrån leder både den orangemarkerade Skåneleden och Kullabergs egen rödmarkerade sydled in i reservatet. Och det finns även regelbundna regionbussar vidare ifrån Mölle direkt upp till Kullens fyr, ifall du hellre vill ta dig upp till toppen snabbt!

20180817_155608

20180817_19040320180817_190822

Traneröds mosse – en skånsk bit av Lappland

20180728_152700

Har i helgen besökt den magiska Traneröds mosse på Söderåsen, djupt i nordvästra Skånes inland.

20180728_152704

Denna högmosse – belägen omkring tvåhundra meter över havsnivå – är en av de allra sydligaste högmossarna i Sverige, och ligger bara några stenkast från Skånes allra högsta punkt.

20180728_152903

Att vandra på spängerna genom det tysta, vilda och karga landskapet känns nästan lite som att besöka ett Lappland i miniatyr. Växtlivet på mossen består framförallt av vitmossa, ljung, tuvull, tuvsäv och rundsileshår, medan den täta skog som omsluter mossen bjuder på en spännande blandning av löv- och barrträd – ofta med gran, tall, björk och bok stående alldeles sida vid sida. För bärälskaren växer tranbär och hjortron ute på mossen, liksom gott om både blåbär och lingon. Och i den omgivande skogen finns både björnbär och hallon att njuta av.

20180728_152909

Djurlivet i området är också mycket rikt – och framförallt väldigt ”oskånskt” till sin karaktär. Korpar är vanliga och låter sin gärna höras, och här finns även bland annat trana, nattskärra, morkulla, skogssnäppa, enkelbeckasin och dubbeltrast. I skogen lever spillkråka, nötskrika, tofsmes och den lilla kungsfågeln. Rovfåglarna representeras av både kungs- och havsörn, duvhök, ormvråk och glada. Och vad däggdjur beträffar så håller exempelvis älg, vildsvin och rådjur till både kring mossen och inne i skogen.

20180728_144446

Traneröds mosse är skyddad som naturreservat – ett av många reservat som ingår det mycket fina, stora sammanhängande skogsströvområdet Klåveröd. Klåveröds naturreservat, som ligger precis söder om Traneröd, hänger i sin tur också direkt samman med Söderåsens nationalpark i sydöst. Skåneledens Ås-till-Ås-led passerar dessutom nära mossen på sin väg vidare mot Klåveröd och Söderåsens nationalpark, så det är även lätt att göra en avstickare till mossen från leden.

20180728_135707

Traneröds mosse kan nås med Skånetrafikens regionbuss mellan Klippan och Stehag – för övrigt samma buss som också stannar vid Söderåsens nationalpark. Närmaste busshållplats finns i Ljungbyhed, varifrån det bara är någon kilometers vandring söderut längs landsvägen, riktning Klåveröd, fram till skyltar mot mossen. Ett annat alternativ är att kliva av vid nationalparkens hållplats i Skäralid och därifrån följa Skåneleden till Klåveröd och vidare till Traneröd. Detta senare alternativ passar dock bäst om du väljer att göra en härlig flerdagsvandring till mossen snarare än ett dagsbesök.

20180728_153435