Två nya djurpetitioner!

Snälla skriv under:

Stoppa kokainförsök på apor på universitetet i Fribourg

Ändra Instagramregler för att stoppa djurplågeri

Tack så mycket för hjälpen!

Annonser

Artikel: Jordens djurliv har minskat med 60% sedan 1970

En tänkvärd artikel inför julen och det nya året om det kritiska tillståndet för livet på vår planet, och en påminnelse såhär i konsumtionens och kommersialismens största högtid om att vi faktiskt måste konsumera mindre och använda färre naturresurser om vi vill stoppa det pågående massutdöendet och skapa en framtid för oss själva och våra medvarelser på den här planeten…

Två nya namninsamlingar: För känguruer och delfiner

Här är två nya viktiga och brådskande namnisamlingar som du väldigt gärna får skriva under!

Först en fransk namninsamling till den australiensiska regeringen för att stoppa masslakten av mer än en miljon känguruer i Australien!

Och så en namninsamling för att stoppa det amerikanska flyvapnets planer på att släppa hundra bomber om året under de kommande fem åren i havet utanför Hawaii, vilket skulle döda och skada delfiner och valar i området!

Ytterst viktig läsning om konsumtionskulturens destruktiva kraft

Jag läste nyligen den här högst intressanta rapporten om den rådande konsumtionskulturens djupt destruktiva inverkan på vår planet och våra liv och vad som krävs för att drastiskt förändra vårt synsätt. Den är från 2010 – och är tyvärr minst lika aktuell och ännu mer angelägen nu… Högst rekommenderad läsning!